Czym jest filtr cząsteczek stałych?

Czym jest filtr cząsteczek stałych?

Filtr cząstek stałych (DPF lub FAP) jest zamontowanym w układzie wydechowym urządzeniem, którego zadaniem jest zatrzymywania cząstek sadzy, wytworzonych w silniku w wyniku niekompletnego spalania paliwa. Cząsteczki sadzy zawarte w spalinach wytwarzają czarny dym, który jest charakterystyczny dla silników wysokoprężnych, a który wraz z innymi lotnymi związkami jest szkodliwy dla środowiska. Podstawowym zadaniem filtrów jest nie tylko przechwycenie cząstek sadzy, ale późniejsze ich dopalenie w momencie, gdy warunki w filtrze są do tego dogodne.

Skuteczność filtra cząstek stałych wynika z jego budowy. Ma on formę wielowarstwową i może być wykonany z metalu lub specjalnej włókniny. Czasami stosuje się też jednorazowe filtry papierowe, niemniej jednak stanowią one dość mały odsetek wszystkich filtrów.

Dlaczego czyszczenie filtra DPF jest czasem nieuniknione?

czyszczenie filtra dpfZłożona struktura wewnętrzna filtra DPF pozwala na zatrzymywanie stosunkowo dużej ilości cząstek sadzy, niemniej jednak pojemność każdego filtra cząstek stałych jest ograniczona. Jak większość filtrów, również DPF zatyka się, wypełniając zanieczyszczeniami. W efekcie konieczna jest regeneracja lub inaczej mówiąc czyszczenie filtra, która przywróci jego sprawność. Czyszczenie filtra DPF nie należy mylić z procesem wypalania filtra.

Proces czyszczenia filtra DPF polega na usunięciu zgromadzonej sadzy oraz popiołu w specjalnym urządzeniu, które sposobem działania przypomina tradycyjną pralko-suszarkę. Przed zabiegiem, który przeprowadza firma Doktor DPF, filtr jest kompleksowo sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub ubytków w strukturze wewnętrznej. Nie każdy filtr może być regenerowany/czyszczony. Zdarzają się przypadki, że filtr na skutek przegrzania, wstrząsów lub agresywnych środków chemicznych ulega uszkodzeniu np. stopieniu. W przypadku mechanicznego uszkodzenia, konieczna jest wymiana urządzenia na nowe.

Przed umieszczeniem filtra cząstek stałych w maszynie do czyszczenia filtrów DPF konieczne jest zaślepienie otworów. Czyszczenie odbywa się za pomocą strumienia gorącej wody pod odpowiednim ciśnieniem oraz specjalnej strudze powietrza, dzięki któremu cząstki zarówno sadzy, jak również popiołu są skutecznie wypłukiwane z filtra.

Jaki jest koszt czyszczenia filtra DPF?

Regeneracja filtra DPF nie jest procesem bardzo skomplikowanym, jednak wymaga umiejętności dokonania fachowej oceny jego stanu oraz dostępności odpowiedniego urządzenia. Cena czyszczenia filtra DPF obejmuje nie tylko samo jego mycie i suszenie w pralce, ale też wymontowanie i ponowny montaż oraz ocenę parametrów po czyszczeniu. Do tej ostatniej również jest niezbędne specjalne urządzenie diagnostyczne. Ostatecznie koszt wykonania takiej usługi w renomowanej firmie Doktor DPF to 459 zł brutto. (plus koszt usługi demontażu i montażu filtra – zazwyczaj około 250-350,00 zł brutto). Jest to cena konkurencyjna, a zważywszy, że mandat za niespełnienie normy emisji spalin wynosi 500 zł, jednorazowy wydatek na taką usługę z pewnością jest bardziej opłacalny niż ryzyko ponoszenia kosztów kar.