Czy trzeba serwisować auto w serwisie autoryzowanym (ASO)?

Czy trzeba serwisować auto w serwisie autoryzowanym (ASO)?

Wielu właścicieli samochodów zadaje sobie pytanie czy ich samochody muszą być serwisowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO). Takie pytanie jest szczególnie zasadne, gdy samochód jest objęty gwarancją producenta. W dzisiejszych czasach coraz więcej producentów samochodów reklamuje się gwarancją na 3, 5 lub nawet 7 lat. Do tego powszechnym jest przekonanie, że samochód objęty gwarancją musi być serwisowany i naprawiany w ASO. Prawda jest taka, że od 2010 roku na terenie Unii Europejskiej nie ma takiego obowiązku. Dzięki dyrektywie GVO, nieuczciwe i monopolistyczne praktyki producentów samochodów zostały ograniczone, a każdy właściciel pojazdu ma prawo wyboru, czy chce serwisować i naprawiać swój pojazd w ASO, czy niezależnym serwisie.

Dyrektywa GVO – co to takiego?

Dyrektywa GVO
W dniu 17 listopada 2010 przyjęte zostały poprawki do europejskiego rozporządzenia Euro 5/6, obowiązujące obecnie wspólnie z Rozporządzeniem o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji (461/2010 z 1 czerwca 2010, „nowe GVO”). Wyżej wymienione akty prawne Unii Europejskiej są obowiązującymi na terenie Polski źródłami prawa, przewyższającymi w hierarchii stosowania ustawy polskie. Celem tej regulacji było zagwarantowanie dostępu zarówno do tańszych części i podzespołów motoryzacyjnych, jak i tańszych usług serwisowych, oferowanych przez niezależne warsztaty.

Dyrektywa GVO ogranicza monopolistyczne prawa koncernów samochodowych dotyczące serwisowania samochodów w okresie gwarancyjnym. Głównym celem wprowadzenia GVO była ochrona praw właścicieli samochodów do swobodnego wyboru miejsca serwisowania pojazdu. Zatem w myśl obowiązujących przepisów, poprawnie wykonany pod względem technicznym przegląd w serwisie nieautoryzowanym nie może być powodem odmówienia posiadaczowi samochodu praw wynikających z udzielonej mu gwarancji.

Jak dyrektywa GVO wygląda w praktyce?

W praktyce zdarzają się przypadki, że serwisy autoryzowane wykręcają nie od naprawy auta w ramach gwarancji, jeżeli było one serwisowane poza siecią autoryzowaną. W takich sytuacja nieuczciwe ASO wykorzystują niewiedze klientów i wmawiają właścicielom aut, że wykonanie serwisu lub naprawy poza siecią dealerską skutkuje utratą gwarancji na cały samochód. Jest to absolutnie nielegalne. W przypadku problemów z nieuczciwym odmówieniem naprawy gwarancyjnej sprawę można zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela producenta w Polce lub zgłosić ten przepadek w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poniżej przytaczamy cytat Pana Alfreda Franke, Prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

“…sam fakt wykonania serwisu i ewentualnej naprawy pojazdu w okresie gwarancji w warsztacie niezależnym nie może być traktowany jako utrata gwarancji. Producent pojazdu może odmówić uznania gwarancji w przypadku napraw wykonanych przez warsztat niezależny, jednak wyłącznie wtedy, kiedy udowodni, że naprawy zostały przeprowadzone nieprawidłowo tj. niezgodnie z zaleceniami producenta danego samochodu, i że miało to bezpośredni wpływ na zgłaszaną w ramach gwarancji awarię. Niestety, przepisy GVO nie są wszędzie i zawsze respektowane. Pomimo jasnych wytycznych w tym zakresie, nie brakuje przypadków łamania postanowień rozporządzenia GVO i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na szczęście zapadło już wiele wyroków zwalczających niezgodne z prawem praktyki, choć jest jeszcze wiele do zrobienia na tym polu…”

Co obejmuje gwarancja auta?

Rozmawiając o dyrektywie GVO, wydaje się istotnym, aby poruszyć temat gwarancji na samochód. Coraz więcej producentów wydłuża okres gwarancji do 3, 5, a nawet 7 lat. Kupujemy samochód, który ma 7 lat gwarancji… super, przez 7 lat mam spokój, jak coś się wydarzy to mam gwarancję, a później to i tak zmienię samochód… Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, co dokładni jest podjęte gwarancją i na jak długo. Mylnym jest przekonanie, że jak samochód ma 7 lat gwarancji, to cokolwiek się zepsuje będzie naprawione w ramach gwarancji. W zasadzie we wszystkich przypadkach gwarancja będzie miała wyłączenia i ograniczenia. Różne podzespoły będą miały różny okres gwarancji, np. Skrzynia biegów 3 lata, a nie 7 lat. Części eksploatacyjne przeważnie nie podlegają gwarancji itp.

Zachęcamy wszystkich właścicieli pojazdów na gwarancji, aby sprawdzili co dokładnie podlega gwarancji i jaki jest jej okres dla poszczególnych podzespołów.

Dlaczego serwisy robią problemy z naprawami gwarancyjnymi?

stacja aso
Należy pamietać, że nie każda Autoryzowana Stacja Obsługi robi problemy związane z naprawami gwarancyjnymi. Niestety doświadczenie podpowiada, że stosunkowo często zgłaszane przez właścicieli pojazdów usterki gwarancyjne, są bagatelizowane, odkładane i generalnie trudno jest wyegzekwować swoje prawa. Każdy producent samochodów oraz każda stacja ASO działa na różnych zasadach, niemniej jednak bardzo często jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

W większości przypadków gwarantem auta jest producent (jego przedstawiciel w Polsce), a nie dana Autoryzowana Stacja Obsługi, w której kupiliśmy lub serwisujemy samochód. Praktycznie wszystkie ASO są prywatnymi firmami, które mają zawarte umowy dealerskie na mocy których dostają Autoryzację producenta do serwisowanie oraz napraw gwarancyjnych pojazdów danej marki. W przypadku napraw gwarancyjnych, problem polega na tym, że dany serwis (prywatna firma) jest tylko pośrednikiem pomiędzy klientem i producentem samochodu. W większości przypadków za naprawy gwarancyjne producent płaci ASO (prywatnej firmie) minimalne stawki godzinowe oraz minimalne marże na częściach. Do tego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności naprawy gwarancyjnej, odpowiedzialność zazwyczaj jest spychana na ASO. Tym samym dane ASO nie tylko nie zarabia na danej naprawie (za którą odpowiada producent), ale często musi pokryć z własnej kieszeni cały koszt naprawy, jeżeli po fakcie producent uzna, że naprawa gwarancyjna nie była zasadna.

Przy takim systemie, trudno nie dziwić, że ASO robią wszystko, aby uniknąć przyjmowania napraw gwarancyjnych. Jeżeli trafi się okazja, aby wmówić klientowi, że nie można uznać gwarancji ponieważ auto było serwisowane poza siecią dealerską i w związku z tym straciło gwarancję, to jest to łatwa furtka, aby się pozbyć problemu.