Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG - Wstęp

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG - Wstęp

To już jest nasz kolejny artykuł na temat skrzyń biegów wyposażonych w dwusprzęgłowe sprzęgła typu DSG. Poprzednio pisaliśmy o zasadzie działania, występowaniu tego typu sprzęgieł w różnych markach i modelach samochodów oraz o ich głównych zaletach i wadach. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kwestię pierwszej i drugiej generacji sprzęgieł montowanych w autach grupy Volkswagena, o podstawowej diagnostyce wadliwie pracującego sprzęgła oraz o procedurze wymiany wadliwie działającego elementu.

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG – sprzęgła pierwszej i drugiej generacji

podwójne sprzęgła w skrzyni DSG

W czerwcu 2011 roku grupa Volkswagena wprowadziła na rynek udoskonaloną skrzynie DSG i potocznie określa się je skrzyniami drugiej generacji. Skrzynie DSG były i są modyfikowane i ulepszane regularnie, niemniej w przeciwieństwie do większości modyfikacji,

zmiany z czerwca 2011 miały wpływ na konstrukcję sprzęgła oraz proces jego wymiany i regulacji. Jedną z głównych zmian jest udoskonalenie struktury dźwigni włączającej oraz łożyska. Zgodnie z zaleceniami producenta, przy wymianie sprzęgła konieczna jest wymiana wszystkich jego elementów, włączając w to dźwignie

włączającej. Tym samym przy wymianie sprzęgła bardzo istotne jest właściwe dobranie części odpowiedniej do danej generacji skrzyni biegów. Wprawny mechanik jest w stanie rozpoznać rodzaj sprzęgła bez wyjmowania skrzyni biegów. Można to rozpoznać na dwa sposoby, po pierwsze po dacie wybitej na obudowie skrzyni biegów – jeżeli jest po czerwcu 2011 roku to mamy do czynienia ze skrzynią drugiej generacji. Aby odczytać datę produkcji na obudowie skrzyni biegów trzeba zdemontować osłony silnika oraz w niektórych modelach osłony mechatroniki dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Po drugie po konstrukcji i wyglądzie dźwignia włączającej.

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG – zestaw zamienny

podwójne sprzęgła w skrzyni DSG zestaw wymienny
Na rynku dostępne są wysokiej jakości sprzęgła do skrzyń dwusprzęgłowych DSG oraz innych modeli pojazdów takich jak. Ford, Renault, Hyundai itp. Jak już wspominaliśmy przy wymianie sprzęgła w dwusprzęgłowej skrzyni biegów należy właściwie dobrać zestaw sprzęgła, ponieważ sprzęgła pierwsze i drugiej generacji różnią się od siebie. Firma LuK produkuje i sprzedaje kompletne zestawy sprzęgieł, które zwierają takie elementy jak:

 • Podwójne sprzęgło
 • Dużą dźwignię włączającą do sprzęgła K1
 • Łożysko oporowe sprzęgła i tuleję prowadzącą
 • Małą dźwignię włączającą sprzęgła K2 z tuleją prowadzącą
 • Łożysko oporowe sprzęgła K2
 • Łożysko pilotujące
 • Gniazdo dźwigni włączającej
 • Pierścień osadczy
 • Jarzmo
 • Śruby mocujące
 • Podkładki regulacyjne do sprzęgła K1
 • Podkładki regulacyjne do sprzęgła K2
 • Zatyczki

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG – zestaw narzędzi

podwójne sprzęgła w skrzyni DSG zestaw narzędzi
Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule wymiana podwójnego sprzęgła w skrzyni DSG nie jest zadaniem łatwym i wymaga wiedzy, doświadczeni, precyzji i specjalistycznego sprzętu. Firma Shaeffler, jako producent sprzęgieł 2CT do wielu modeli samochodów wyposażonych w skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem, oferuje bardzo kompleksowe wsparcie dla serwisów zajmujących się usługą wymianą tego typu sprzęgieł. Na zdjęciu obok można zobaczyć przykładowe narzędzia specjalnie opracowane i wyprodukowane przez firmę LuK, które znajdują się na wyposażeniu firmy Daytona Motors z Milanówka. Kompleksowa obsługa i wymiana podwójnych sprzęgieł wymaga zakupu co najmniej kilku zestawów takich narzędzi, które składają się z zestawu podstawowego oraz zestawów specjalnych dedykowanych do danych grup pojazdów np. grupy Volkswagena, Renault, Ford. Warto wspomnieć, że narzędzia tego typu nie należą do tanich (każdy zestaw to wydatek wielu tysięcy złotych) i często mniejsze serwisy nie są w stanie pozwolić sobie na zakup takiego specjalistycznego i precyzyjnego sprzętu do obsługi pojazdów swoich klientów. Jak już wspominaliśmy wymianę sprzęgieł podwójnych najlepiej jest przeprowadzać w serwisach, które posiadają sprzed i doświadczenie.

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG – objawy niewłaściwej pracy podwójnego sprzędła

Objawów niewłaściwej pracy podwójnego sprzęgła może być wiele. Jak to często bywa w nowoczesnych pojazdach sama naprawa lub wymiana elementu jest często pracochłonna, skomplikowana i kosztowna, niemniej jednak często największym wyzwaniem dla serwisów jest prawidłowa diagnoza usterki. Niestety zdarzają się takie przypadki, że nie ma możliwości jednoznacznej i pewnej diagnozy usterki nawet przez serwisy autoryzowane przez producentów. Jak nie trudno sobie wyobrazić, zarówno właściciel pojazdu jak i serwis wykonujący naprawę są bardzo zainteresowani tym, aby diagnoza była jak najbardziej trafna, a sama naprawa odbyła się bez komplikacji, opóźnień i dodatkowych, często nieprzewidzianych kosztów. Do głównych i najczęściej spotykanych objawów niewłaściwej pracy podwójnego sprzęgła należą ślizganie się sprzęgła, szarpanie sprzęgła, hałasy wydobywające się z elementów sprzęgła. Każdą diagnostykę powinno się zacząć od szczegółowej analizy sytuacji polegającej miedzy innymi na kompleksowej rozmowie z użytkownikiem na temat objawów niewłaściwej pracy sprzęgła, jazdy próbnej, oceny organoleptycznej np. przy użyciu stetoskopu, diagnostyki komputerowej sterownika skrzyni biegów itp. Jednym ze sprawdzonych sposobów kontroli pracy sprzęgła podwójnego w skrzyni DSG jest jazda próbna polegająca na jednostajnym i maksymalnym przyspieszaniu na 6 lub 7 biegu w trybie manualnym, począwszy od niskich obrotów silnika (1-1,5000 obr/min). W ten sposób można wychwycić objawy ślizgania się sprzęgła, które to objawy świadczą o nadmiernym zużyciu lub niewłaściwej regulacji sprzęgła.

Podwójne sprzęgła w skrzyni DSG – technologia wymiany i regulacji sprzęgła podwójnego

Zgodnie z zaleceniami producenta sprzęgieł podwójnych Luk RepSet 2CT firmy Shaeffler, wymiana sprzęgła powinna być wykonywana wyłącznie przez przeszkolonych mechaników oraz z zastosowaniem odpowiednich narzędzi zaprojektowanych do wymiany takiego sprzęgła. Oczywiście jedną z najważniejszych spraw jest to, aby do wymiany wykorzystać właściwej jakości części zamienne oraz, aby sprzęgło wymieniać w całości wraz ze wszystkimi elementami jakie są dostarczane przez producenta w ramach kompletu zamiennego podwójnego sprzęgła LuK RepSet 2CT. Każdorazowo przy wymianie sprzęgła zaleca się weryfikację:

 • Koła zamachowego i w przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia, wymianę koła
 • Łożyska pilotującego i w razie potrzeby jego wymianę
 • Wałków sprzęgłowych oraz ich czyszczenie i smarowanie odpowiednim smarem
 • Skrzyni biegów pod kątem wycieków oleju
 • Mechatroniki skrzyni biegów pod kątem wycieków oleju

Uproszczona technologia wymiany i regulacji podwójnego sprzęgła 2CT
podwójne sprzęgła w skrzyni DSG

 • Wymontować skrzynię biegów
 • Zdemontować sprzęgło z wałka sprzęgłowego
 • Zdemontować wszystkie części układu włączającego
 • Zamontować nowe części układu włączającego
 • Przy pomocy podkładek regulacyjnych wyregulować pozycje łożysk oporowych
 • Zamontować nowe sprzęgło na wałek biegów parzystych
 • Sprawdzić poprawność skoku tarcz sprzęgła
 • Zamontować skrzynię biegów
 • Wykonać podstawowe ustawienia układu przy pomocy komputera diagnostycznego

Przy każdej wymianie sprzęgła należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić sprzęgła. Jest to bardzo precyzyjne urządzenie i jego upuszczenie może doprowadzić do jego uszkodzenia. Również istotne jest, aby smar nałożyć tylko na wałek sprzęgłowy, a miejsce posadowienia łożyska na wałku sprzęgłowym należy posmarować małą ilością oleju przekładniowego. Przy wymianie sprzęgła należy zachować staranność i czystość, a wszystkie zabrudzenia i zaoliwienia należy wyczyścić przed zamontowaniem nowego zestawu.